Stačí drobná nepozornost, nehoda či nemoc a život se obrátí naruby. Nebo na tento svět můžeme už s nějakým znevýhodněním přijít. V některých případech může pomoci intenzivní rehabilitace, jakou se zabývá Neurorehabilitační klinika AXON. Tuto kliniku založila a vede primářka MUDr. Jarmila Zipserová a je jedinou ambulantní klinikou pro léčbu dětské mozkové obrny a jiných neurologických onemocnění v České republice. Stěžejní terapií kliniky je terapie Kosmík, dále klinika nabízí CI terapii či léčbu v robotickém centru.Terapie jsou dostupné všem, není nutné předchozí doporučení praktického lékaře. Pacienta vyšetří lékař a určí, zda je pro něj terapie vhodná.

Terapie Kosmík
Představuje jedinečný koncept spojující klasickou rehabilitaci s nejnovějšími objevy na poli neurologie a neuroplasticity mozku. Klinika nabízí tří nebo čtyřtýdenní intenzivní neurorehabilitace s využitím oblečku TheraSuit, který je také znám pod pojmem „kosmický obleček“. Terapie je určena pacientům s dětskou mozkovou obrnou, opožděným psychomotorickým vývojem, vestibulárními či smyslovými integračními poruchami, pacientům po cévní mozkové příhodě, nádorech mozku, traumatických poraněních hlavy, úrazech páteře či s jinými onemocněními, která vznikají na úrovni centrální nervové soustavy.

CI terapie
CI terapie je určena pro pacienty s postižením pouze jedné končetiny nebo jedné strany těla. Je známa také pod názvem CIMT či „nuceně navozená terapie“.Terapie je vhodná např. pro pacienty s monoparetickou či hemiparetickou formou DMO, po cévní mozkové příhodě, po kraniotraumatech nebo s roztroušenou sklerózou. Těmto pacientům na klinice nabízíme třítýdenní intenzivní rehabilitační program.
Podstatou CI terapie k léčbě horní končetiny je znehybnění zdravé končetiny pomocí ortézy a tím „vynucení“ aktivity končetiny postižené. Pacient pak touto paretickou končetinou musí během terapie provádět zadané úkoly za určený časový úsek. Výsledkem CI terapie je pak zlepšení rozsahu pohybu a zvýšení svalové síly handicapované končetiny, a především její častější používání.

Robotické centrum
Na klinice se nachází robotické centrum, jehož dominantou je Lokomat, jedná se o robotický přístroj k nácviku správného stereotypu chůze. Je určen pacientům s trvalým i dočasným postižením dolních končetin. Lokomat umožní pomocí ortéz asistovanou chůzi po pohyblivém chodníku. Výhodou je závěsný systém, který umožňuje individuální nastavení zátěže v souladu s rehabilitačními cíli. Klinika AXON je jediným zařízením v republice, které vlastní obě velikosti ortéz – pro děti i dospělé.
Tato terapie je určena neurologickým pacientům, pacientům s dětskou mozkovou obrnou, po cévní mozkové příhodě, s roztroušenou sklerózou a pro pacienty po traumatech hlavy a úrazech páteře.
Další součástí robotického centra je systém Amadeo, který je určený k robotické rehabilitaci pacientů s pohybovoudysfunkcí distální části horní končetiny, zejména prstů. Umožňuje intenzivní a ergonomický nácvik pohybů prstů s cílem zlepšení úchopových funkcí. Je ideální pro použití ve všech fázích neurorehabilitace, ale i u pacientů po traumatologicko-ortopedických operacích.

Neurorehabilitační klinika AXON
Marie Cibulkové 879/11, 140 00 Praha 4 – Nusle
www.neuroaxon.cz l www.lokomat.eu
koordinator@neuroaxon.cz, tel.: +420 720 981 829