Praha, 1. 11. 2019 – Výtěžek celého večera věnoval Nadačnímu fondu Be Charity, který svým prostřednictvím podpoří skupinu sociálních podniků Etincelle. Ta vytváří projekty podporující rozvoj lidí s mentálním a fyzickým handicapem, a pomáhá je tak začleňovat do společnosti a zaměstnávat je. A dělá to dobře, zakladatel Etincelle, pan Jakub Knězů, se stal Společensky prospěšným podnikatelem roku 2018.
Večerem zněly nádherné tóny ze skladeb velikánů, jakými byli Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Fryderyk Chopin či Claude Debussy. Světově uznávaný klavírní virtuóz provede posluchače světem klasiky originálním způsobem – neklasicky. V programu byly kladeny a zodpovězeny otázky a  odpovědi na téma, zda je klasická hudba na počátku zániku či nikoli, zda je součástí našeho každodenního života. Prostřednictvím zkušeností profesionálního hudebníka mohli hosté nahlédnout do světa a duše začínajících klavíristů i  duší těch, jež klavír provází celý život. Posluchači budou mít možnost prožít pocity, které provází hudebníky i  posluchače při tom, když se nechávají unášet kouzlem tónů. A protože je naše doba plná moderních technologií, i jejich vliv na klasickou hudbu se Ivo Kahánek pokusil přiblížit.
Večer moderovala herečka Jitka Čvančarová.

IVO KAHÁNEK
Je absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě ve třídě Mgr. Marty Toaderové a Akademie múzických umění v Praze, ve třídě prof. Ivana Klánského. Má za sebou také jeden semestr postgraduálního studia na prestižní londýnské Guildhall School of Music and Drama_u_Ronana O´Hory a_mistrovské kurzy pod vedením Karl-Heinze Kämmerlinga, Christiana Zachariase, Alicie de Larrocha, Imogen Cooper, Petera Frankla a_dalších osobností._Jako interpret nevšední emocionální síly a hloubky si získal pověst jednoho z_nejpůsobivějších umělců své generace a je mnohými považován za nejlepšího současného českého pianistu. Svůj dar okamžitě navázat citovou vazbu s publikem dokáže náležitě zužitkovat ve skladbách od baroka po modernu, s těžištěm v romantickém repertoáru. V cizině je rovněž pokládán za specialistu na interpretaci české hudby.

O ETINCELLE
Spolek Etincelle vznikl na podzim roku 2005. Nejprve se soustředil na vzdělávání a následně i na vytváření pracovních příležitostí pro lidi se zdravotním postižením. Pod Etincelle tak postupně vzniká sít kaváren a bister pod názvem Mezi řádky, ale i cateringových služeb, prádelen, úklidových týmu nebo farmy. Dohromady v těchto tréninkových provozech pracuje pres 150 lidí se zdravotním postižením. Skupina sociálních podniků Etincelle se snaží dále rozšiřovat své aktivity i do jiných regionu. Je jedním z nejvýznamnějších sociálních podniků zaměřených na zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.