JAK POMOCI

Jak nám pomoci?

Pomoci můžete zasláním libovolné částky na transparentní účet našeho fondu:
Číslo účtu: 115-564990257/0100
O poskytnutí daru Vám vystavíme potvrzení.