KOMU POMÁHÁME

KONKRÉTNÍ DĚTSKÉ OSUDY 

Pravidelná pomoc konkrétnímu dítěti/dospělému, je jednou z nejlepších možností, jak lze zmírnit jejich tíživou situaci, takže pokud víme, že rehabilitace nebo léčebný program pomáhají a je možné ho klientovi pomoci hradit pravidelně, má taková pomoc nejen smysl, ale navíc je určující pro budoucnost daného jedince. 

V roce 2022 jsme dokázali pomoci 92 dětem. Převážná část z nich jsou děti s dětskou mozkovou obrnou narozené předčasně, případně se závažným zdravotním problémem, který se objeví v prvním roce jejich života. Mnoho z nich bojuje s těžkými epileptickými záchvaty. Některé pravděpodobně zůstanou na invalidním vozíku, ale rehabilitace je mohou ochránit před nepříjemnými bolestmi a operacemi, jiné mají šanci, že budou chodit, nebo dokonce v dospělosti vést plnohodnotný život. Část „našich“ dětí se potýká s handicapem v následku těžkých úrazů.

SPINÁLNÍ JEDNOTKA A ODDĚLENÍ DĚTSKÉ REHABILITACE FN MOTOL

V roce 2022 jsme díky daru umožnili lékařům ve Fakultní nemocnici v pražském Motole, aby jako první v Česku využili u 32letého pacienta s poraněnou míchou metodu epidurální míšní stimulace. Elektroda uložená v dolní části míchy pod poškozenou oblastí stimuluje svaly dolních končetin, aktivuje je a tím vyvolává pohyb. Předloni jsme tu finančně podpořili první implantaci stimulátoru bránice pacientovi, který byl po autonehodě v roce 2014 připoután na lůžko a dýchací přístroj, po implantaci stimulátoru bránice již zvládne ze 70 procent času dýchat sám, vrací se do své právnické praxe. V minulých letech jsme tu pomohli zařídit nové lůžkové oddělení dětské rehabilitace, ať už šlo o dětská chodítka, vertikalizační stůl, motomed, inhalátor nebo rehabilitační pomůcky. S Prof. PaedDr. Pavlem Kolářem, Ph.D. jsme se dohodli na financování nově vznikajícího systému DNS Brace, který lze aplikovat při vyšetření a terapii dětí s neurologickou či ortopedickou poruchou. 

NOVÁ SPOLUPRÁCE S KARDIOLOGEM PROF. JANEM MARKEM, Ph. D., FESC 

Pár let před padesátkou vyměnil dětské kardiocentrum v Motole za post v jedné z nejlepších dětských nemocnic na světě. Do Great Ormond Street Hospital (GOSH) v Londýně se soustřeďují děti s nejsložitějšími vadami srdce na světě. Jan Marek zde vede oddělení prenatální a neinvazivní kardiologie. Stará se jak o nemocná srdce dětských pacientů, tak o srdíčka ještě nenarozených miminek, u nichž gynekolog objeví nějakou vrozenou vadu. „Jednou budou k dispozici komerčně dostupné malé ultrazvuky, které si nastávající maminky zapůjčí nebo koupí v lékárně, samy se vyšetří a nález vyhodnotí umělá inteligence,“ předvídá lékař budoucnost diagnostiky vrozených srdečních vad. Nově spolupracujeme se spolkem Srdíčkáři, který sdružuje rodiny s dětmi s vrozenou srdeční vadou.

GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÁ KLINIKA U APOLINÁŘE

„Nebýt Be Charity, která nám v současné době významně pomohla s nákupem rodičkou řízené analgezie speciálními pumpami, které jsou finančně velmi náročné a které používají jen raritní nemocnice v naší zemi, my bychom nemohli tuto metodu u nás nemohli zavést,“ říká Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Pomohli jsme tu nakoupit přístroje, které pomáhají diagnostikovat
a vyřešit hrozící hypoxii v průběhu porodu plodu. V roce 2023 jsme pořídili podpůrný přístroj pro plicní ventilace předčasně narozených miminek, první takový v České republice.

 

NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO / PALIATIVNÍ ODDĚLENÍ A ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE

Paliativní péče je obor, který se věnuje pokročile nevyléčitelně nemocným. Zaměřuje se na zmírnění závažných symptomů onemocnění, obtížně zvladatelných v ambulantní péči, poskytování komplexní ošetřovatelské péče, psychosociální podpory a duchovního doprovázení. Cílem je udržení maximální dosažitelné kvality života nemocného, podpora pacienta i jeho blízkých v procesu přijetí závažné život ohrožující nemoci. Při terminálním zvratu onemocnění je umírajícímu poskytována komplexní péče a doprovázení. Během pobytu je vytvářen prostor pro přítomnost blízkých osob pacienta, které představují důležité sociální vazby nemocného. Be Charity oddělení podpořilo koupí polohovatelných lůžek a pravidelnou dodávkou nutridrinků.

ZAMĚSTNÁVÁNÍ HANDICAPOVANÝCH DOSPĚLÝCH S ETINCELLE

Posláním skupiny sociálních podniků Etincelle je podporovat lidi se zdravotním postižením na jejich cestě zpátky do života. Subjekt patří mezi nejvýznamnější české zaměstnavatele lidí s handicapem, zejména tím mentálním. Celkem jich zde pracuje 200. A možností pracovat mají příležitost dokázat sobě i okolí, že dovedou být prospěšní. Etincelle už patnáct let pracuje na postupné změně pohledu na zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Vzděláváme, informujeme a předáváme naše zkušenosti. Filozofií sociálních podniků je: „Kde není překážka, není handicap.“ Proto pomáhají s výběrem zaměstnanců s handicapem jak v korporátu, tak v malých firmách – a podporují obě strany v pozvolné adaptaci.

https://www.etincelle.cz