Tereza Vargová

Po prodělaném těžkém onko­log­ick­ém onemoc­nění (nádor na mozku) zůstaly Tereze vážné zdravot­ní násled­ky. Úspěšně absolvo­vala kom­plexní speciál­ní neu­rore­ha­bil­i­tační léčbu v Adeli Med­ical Cen­ter ve sloven­ských Piešťanech.