AKTUÁLNĚ

AKTUÁLNĚ

 • Mary Kay opět pomáhá Be Charity dětem!

  Už něko­lik let je velkým part­nerem Be Char­i­ty Mary Kay. Od květ­nového uve­dení srdíčkových štětců (až po záři­jovou kon­fer­en­ci značky) se jich pro­da­lo 14 500 kusů, což zna­mená 350 000 korun na pod­poru léč­by a reha­bil­i­tací Be Char­i­ty dětí. A pro­tože ženy Mary Kay mají oprav­du dobré srd­ce, v rám­ci sbírky ve dnech konání kon­fer­ence, jejíž patronk­ou se… Číst více


 • Pomáhejte srdcem s Rossmann

  Pomáhejte srdcem s Rossmann

  Be Char­i­ty je opět součástí char­i­ta­tivního pro­jek­tu Ross­mann Clubu Kde srd­ce pomáhá. Od 26. dub­na do 23. květ­na 2023 probíhá první vlna hlasování, kde mohou zákazní­ci pomocí svých věrnos­t­ních bodů rozhod­nou, jaké­mu konkrét­ní­mu příběhu přis­pějí, komu pomo­hou, dají mu naději. Pro­tože smyslem char­i­ta­tivního pro­jek­tu Kde srd­ce pomáhá je podat pomoc­nou ruku jed­notlivcům a rod­inám v nelehké živ­ot­ní… Číst více


 • Máme dort! Charitativní Red Velvet v Café Mozart na Staroměstském náměstí

  Máme dort! Charitativní Red Velvet v Café Mozart na Staroměstském náměstí

  Ten­to slad­ký hřích si dovolíte, pro­tože pomáhá! Nově se k naší partě při­da­lo Café Mozart, takže pokud si v této kavárně objed­náte neskonale lahod­ný Red Vel­vet, nejenže si pochut­náte, ale také přis­pě­jete částk­ou 50 korun na Be Char­i­ty děti. To už je dost dobrý důvod, abyste si ani jed­nu kalorii z dor­tu nevyčí­tali. Navíc tenhle Red Vel­vet se… Číst více