CHCI POMOCT

Jak nám pomoci?

Pomo­ci můžete zasláním libo­vol­né částky na trans­par­ent­ní účet naše­ho fon­du:
Čís­lo účtu: 115–564990257/0100
O poskyt­nutí daru Vám vys­tavíme potvrzení.