KONTAKT

Sídlo

Nadační fond Be Char­i­ty
Svatoslavo­va 554/1
140 00 Pra­ha 4 – Nusle

IČO: 4313127

Korespondenční adresa:

Pavlí­na Saud­ková, NF Be Char­i­ty
Vlnitá 16
147 00 Pra­ha 4

Kontaktní osoba:

Pavlí­na Saud­ková
ředitel­ka nadačního fon­du

+420 603 586 840

E‑mail:
info@becharity.cz

Potřebujete pomoc?

Pokud chcete žádat o finanční příspěvek, zašlete svou žádost na email info@becharity.cz. Žádost by měla obsa­ho­vat váš příběh a infor­ma­ci, na co konkrét­ně byste příspěvek použili. Přis­píváme na léčbu, reha­bil­i­tace a zdravot­nický materiál.

Chcete nám pomoct?

Pomo­ci můžete zasláním libo­vol­né částky na trans­par­ent­ní účet naše­ho fon­du:
Čís­lo účtu: 115–564990257/0100

Čís­lo účtu: 115–564990257/010