Věra Zajíčková

Ve svých dvaad­vaceti letech prodělala mozkovou mrtvi­ci. Pomáhá ji společnost Ictus o. p. s., která se spe­cial­izu­je právě na lidi postižené cévní mozkovou příhodou a pomáhá jim vrátit se k plno­hod­not­né­mu živ­o­tu. Sama vychovává dvě malé děti.