Charitativní bazar 2016 – vybraná částka 1.001.000 Kč