Pařížská ulice pomáhá: postiženým dětem rozdělí 370 000 Kč

  • Nadační fond Bazaar Charity se spojil s několika butiky z pražské Pařížské ulice a okolí
  • Obchody přispěly v rámci projektu Pařížská dětem částkou 370 960 korun
  • Finanční pomoc zajistí léčebné pobyty pro 4 děti s náročným postižením

Partneři projektu Pařížská dětem – zleva: Ivana Waldsteinová, Aleš Rozehnal a Kateřina Fitaire (Nadační fond Bazaar Charity), Martina Nevařilová (Navarila), Hana Zouvalová (La Gallery Novesta), Václav Zieba (Bauer Media), Milan Waldstein a Bára Nesvadbová (NFBCH), Tamara Kotvalová (Carollinum), Lenka Vejvalková (Dolce & Gabanna), Romana Štefanidesová se synem Davidem, Pavlína Saudková (Harper’s Bazaar) a Anna Rusnak (Roberto Coin).

 

Dobročinný projekt Pařížská dětem, který iniciovala majitelka společnosti Carollinum Tamara Kotvalová a zaštítila Barbara Nesvadbová, zakladatelka Nadačního fondu Bazaar Charity, spojil prodejce z pražské Pařížské ulice a blízkého okolí.

Majitelé obchodů přispěli částkou z každého prodeje od října do prosince loňského roku, a zajistili tak na dobročinné účely přes 370 000 korun.

„Jsem vděčná, že renomované společnosti a jejich majitelé společně přispěli čtyřem konkrétním handicapovaným dětem,“ řekla k novému projektu Barbara Nesvadbová, zakladatelka Nadačního fondu Bazaar Charity.

Jedním z podpořených dětí je i David Štefanides. „Pravidelná rehabilitace Davidovi umožňuje, aby se navzdory jeho handicapu jeho zdravotní stav postupně zlepšoval,“ řekla na setkání s dárci jeho maminka Romana Štefanidesová.

„Věřím, že se z projektu Pařížská dětem stane tradice, která nám umožní pomáhat dětem dlouhodobě a pravidelně a spojí co největší počet obchodů v Pařížské ulici a okolí v této dobročinné aktivitě,“ uvedla podnikatelka Tamara Kotvalová.

Finanční prostředky získané v projektu Pařížská dětem od října do prosince 2016 budou bezezbytku použity na úhradu rehabilitací a cvičení důležitých pro vývoj dětí s komplikovanými postiženími, která vznikla jako důsledek úrazu, náročného porodu nebo onkologického onemocnění. Terapie, které je vhodné obvykle opakovat dvakrát až třikrát do roka, stojí v průměru 50 000 Kč.

Do projektu se zapojily obchody Beata Rajská, Carollinum, Corneliani, Dolce & Gabbana, Halada, John Richmond, La Gallery Novesta, Montblanc, Navarila/Martina Nevařilová, Obsession, Patek Philippe, Roberto Coin, Rolex a Tatiana by Tatiana Kovaříková.

Výtěžek projektu Pařížská dětem 2016 ve výši 370 960 Kč uhradí ozdravné pobyty pro tyto děti:

Hynek Skůra

V červenci 2014 utrpěl úraz v bazénu, trpí poškozením mozku v důsledku doby strávené pod vodou. Ke zlepšení pohybové aktivity jsou potřeba nejen pobyty v lázních, ale i zdravotní pomůcky a každodenní nákladné cvičení a rehabilitace. Vzhledem k jeho věku má podle lékařů velkou šanci na návrat do plnohodnotného života.

Tereza Vargová

Po prodělaném těžkém onkologickém onemocnění (nádor na mozku) zůstaly Tereze vážné zdravotní následky. Úspěšně absolvovala komplexní speciální neurorehabilitační léčbu ve slovenských Piešťanech. Z důvodu dalšího zlepšení je nutné rehabilitační pobyt pravidelně opakovat dvakrát až třikrát ročně, protože vzhledem k stavu, zdravotnímu postižení a věku má Terezka šanci, že se její stav bude zlepšovat.

Nicolas Ubl

Vlivem komplikovaného porodu prodělal krvácení do mozku a absolvoval dvě operace mozku. Má kombinované postižení. Od šesti měsíců věku intenzivně rehabilituje – má za sebou pobyt v Sanatoriu Klimkovice a v Kamenných lázních v Teplicích. Lékaři doporučují ergoterapeutické cvičení. Nicolas také potřebuje speciální hygienické potřeby, neboť trpí na časté infekty.

David Štefanides

Po předčasném porodu zůstaly Davidovi trvalé následky – je kvadruplegik, má dětskou mozkovou obrnu, postiženy všechny končetiny, trpí epilepsií a má těžkou oční vadu. Pohybuje se s pomocí invalidního vozíku, speciální tříkolky a chodítka. Díky pravidelným rehabilitacím se jeho stav zlepšuje.

Mediální partneři projektu Pařížská dětem:

Harper’s Bazaar, Esquire, Dolce Vita, Cosmopolitan, Žena a život, Forbes, Parizskaulice.cz

 

NADAČNÍ FOND BAZAAR CHARITY

Nadační fond Bazaar Charity vznikl v létě 2015. Navázal tak na aktivity, které podpořily lidi s mentálním a kombinovaným postižením už více než šesti miliony korun. Jeho posláním je podporovat dlouhodobě nemocné či jinak znevýhodněné osoby a jejich rodinné příslušníky, kteří se o ně starají. Pomáháme příspěvky na léčbu, rehabilitaci, na koupi zdravotnických pomůcek a materiálu. Chceme znát příběh každého žadatele a pomáhat s konkrétními osudy. Věnujeme se každé žádosti a konzultujeme každý případ s naší odbornou patronkou, prim. MUDr. Marií Mikuleckou, CSc., z Fakultní nemocnice Motol. Naší zásadou je přímý kontakt s žadatelem a rozdělení 100 % získaných finančních prostředků. Naším přáním je podporovat příjemce příspěvků dlouhodobě.

 

HLAVNÍ AKTIVITY

Mezi hlavní aktivity fondu patří  každoroční módní akce „Bazaar Charity“, kterou pravidelně navštíví více než 500 lidí. Tento projekt podporuje Magistrát hlavního města Prahy a mnoho českých celebrit. Výdělek pomáhá fyzicky a mentálně postiženým dětem, a to již více než 10 let. Za tu dobu bylo rozděleno téměř 8 milionů Kč! Tato akce se bude konat i tento rok v Žofín Garden.

 

ROZDĚLENÉ FINANCE NFBCH:

ZA ROK 2015 jsme rozdělili:     833 000 Kč

ZA ROK 2016 jsme rozdělili:     1 478 830 Kč

CELKEM OD ZALOŽENÍ NFBCH jsme rozdělili:     2 311 830 Kč