Máme školu! Přesně řečeno tři adaptační třídy pro ukrajinské děti. Každé dítě má přece právo na vzdělání – i to, které muselo s mámou nebo prarodiči utéct před válkou. I když je jinde, daleko od domova a od svých kamarádů, v zemi, kterou nezná a v myšlenkách někdy u velmi nedětských a neveselých témat, považujeme za důležité, aby mohlo pokračovat v rámci možností v běžném životě, jak ho znalo dřív. Učit se a vrátit se do dětského kolektivu. Navíc to, že dítě navštěvuje školu, je důležité i pro jeho rodinu, obvykle mámu, která si může najít práci a postarat se o ně.

A tak se stalo, že nás v Be Charity oslovily dvě ženy s dobrým srdcem a chutí v této situaci pomáhat. Jana Turnovská a Marie Nováková přišli s hotovou vizí, která měla krásné heslo Matky matkám. Věděly kdo, kde a hned. Za pomoci svých přátel okamžitě nakoupily pomůcky. Střechu nad hlavou adaptačním třídám poskytla Základní škola Botičská, www.zsboticska.cz, velký dík patří panu řediteli Mgr. Ondřejovi Machů.

V tuto chvíli máme 52 dětí ve věku od školkových až po 4. třídu základní školy. O ty se starají během dopolední výuky čtyři učitelky a dvě vychovatelky v rámci odpolední družiny. S obědy nám vyšlo vstříc Odborné učiliště Vyšehrad, ouvysehrad.cz, s panem ředitelem Mgr. Josefem Filipem. Prvních 21 dní uhradí obědy Nadační fond pomoci Karla Janečka.

Chcete-li přispět, budeme velmi vděční za jakoukoli částku. Každá koruna totiž pomůže.

Transparentní účet: 115-564990257/0100

Variabilní symbol: 240222

Poznámka pro příjemce: Škola