Adam Dvořák

Po své mam­ince zdědil nemoc motýlích křídel. Po narození byl hos­pi­tal­i­zován v EB Cen­tru v Brně. Potře­bu­je speciál­ní ošetřo­vací mater­iál a další pomůcky pro nemoc­né EB.