Elenka Szymanská

Nar­o­di­la se jako zdravé dítě. V osmi měsících přišel epileptický zách­vat a od této chvíle se zcela zas­tavil Elenčin vývoj. Má těžké pohy­bové postižení, kdy není schop­na samostat­ného pohy­bu, a pro­to je odkázá­na na trval­ou péči rodiny.