Kudy z nudy

Pod názvem Kudy z nudy naleznete pro­jekt České cen­trá­ly ces­tovního ruchu – Czech­Tourism, jehož cílem je pod­po­ra domácího ces­tovního ruchu. Kudy z nudy nabízí kom­plexní nabíd­ku pro každého cestovatele. 

Lidé se tu mohou inspirovat tipy na výle­ty po celém Česku, které uspoko­jí rodiny s dět­mi, par­ty mladých lidí, roman­tiky i velké sportovní fajnšmekry. Zároveň je to jeden z hlavních nástro­jů, kterým agen­tu­ra Czech­Tourism zdar­ma pomáhá pod­nikatelům v propa­gaci jejich nabídek. V sezoně stránky zaz­na­mená­va­jí měsíčně až 2 mil­iony návštěv. Pro­jekt se může pochlu­bit také svou fanouškovsk­ou verzí na Face­booku, kde si ces­to­vatelé vzá­jem­ně sdílí zají­mavosti a novinky z webu.

http://www.kudyznudy.cz

One comment

Comments are closed.