Máme dort! Charitativní Red Velvet v Café Mozart na Staroměstském náměstí

Máme dort! Charitativní Red Velvet v Café Mozart na Staroměstském náměstí

Ten­to slad­ký hřích si dovolíte, pro­tože pomáhá! Nově se k naší partě při­da­lo Café Mozart, takže pokud si v této kavárně objed­náte neskonale lahod­ný Red Vel­vet, nejenže si pochut­náte, ale také přis­pě­jete částk­ou 50 korun na Be Char­i­ty děti. To už je dost dobrý důvod, abyste si ani jed­nu kalorii z dor­tu nevyčí­tali. Navíc tenhle Red Vel­vet se oprav­du roz­plývá na jazyku. Vaše dez­ert­ní vidlič­ka se nejprve ponoří do lehkého piško­tového kor­pusu, které­mu krás­ně rudou barvu a vláčnost propůjči­la čer­vená řepa (žád­ná bar­vi­va ani chemie). A ten krém z mas­car­pone. Mňam! Dobrý poc­it z pomo­ci pak zahře­je u srdce.

Café Mozart, Staroměst­ské náměstí 481/22, Pra­ha 1, www.cafemozart.cz/cz/kontakt/