Alcadrain

Společnost Alcadrain byla založe­na v roce 1998 jako rodin­ná česká fir­ma. Je největším výrobcem san­itární tech­niky ve střed­ní a východ­ní Evropě.

https://www.alcadrain.cz/